Voedsel als katalysator. Gemeente als facilitator

 

Initiatieven van burgers en ondernemers op het gebied van voedsel leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij en het milieu. Bij het bevorderen van deze initiatieven spelen gemeenten een belangrijke faciliterende rol.

Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is eind 2014 gestart en helpt gemeenten om invulling te geven aan het thema voedsel en om initiatieven te faciliteren. 

Op deze website vindt u informatie over de voordelen van lokale voedselinitiatieven en praktische handvatten om lokale initiatieven in uw gemeente te ondersteunen. Ook leest u ervaringen van andere gemeenten.

Daarnaast worden zowel provinciale als regionale netwerkbijeenkomsten georganiseerd. U vindt de aankondigingen en verslagen bij: