Nieuws en aankondigingen

Start van Burgerboerderijen

Geplaatst op 29 november 2018 
Op 24 november heeft Bea Schouten, gedeputeerde van provincie Gelderland, het eerste Veluwse Marke brood aangesneden en daarmee een openingshandeling verricht voor de start van Burgerboerderijen. Bij dit nieuwe initiatief kunnen burgers deelnemen in een coöperatie. Ze kunnen doneren, abonneren, producten afnemen (nu alleen nog brood), meedoen in activiteiten en participeren in boerderijen.
Burgerboederijen is een samenwerking tussen de Heideboerderijen en de Stichting Burger & Boeren voor Food (BB4F). Deze laatste wordt ook genoemd in de recente Initiatiefnota van Tweede Kamer lid Dik Faber (naast o.a. stichting Boert Bewust en Herenboerderijen) om de verbinding tussen boeren en burgers te herstellen of versterken.
>  Op de website van Burgerboerderijen.nl meer informatie. Aanmelden voor hun nieuwsbrief en een informatiebijeenkomst op 8 januari in het Schip van Blaauw te Wageningen is hier te vinden.
Download Initiatiefnota van Tweede Kamer lid Dik Faber (pdf)

Regionaal voedselevent Rijn IJssel Linge, verslag

Geplaatst op 10 september 2018 
Op 12 april jl kwamen bijna 100 lokale ondernemers en andere professionals samen op uitnodiging van de Voedselregio Rijn IJssel Linge tijdens het event 'Eet je regio'.
Op het programma stond het ontmoeten, insprireren en stimuleren van lokale voedselondernemers centraal. Dit gebeurde onder andere door nieuwe verbindingen tot stand te laten komen op de 'marktvloer' waar ondernemers hun producten en diensten konden laten proeven en hun verhalen vertellen.
Naar het verslag (pdf)

11e Netwerkbijeenkomst

Geplaatst op 05 juli 2018 
Op woensdagmiddag 10 oktober zijn we welkom bij de Provincie Gelderland in Arnhem. Hoe kunnen we ontwikkelingen op het thema voedsel versnellen door de relatie te zoeken met andere beleidsopgaven zoals klimaatverandering, vitale landbouw, circulaire economie, bodem en gezondheid? We lunchen in het bedrijfsrestaurant van het provinciehuis, dat ook in de weer is met producten uit de regio. Op deze dag verzorgt de provincie ook een korte instructie voor POP3 over de openstelling van de 3e tranche. 
> Lees verder...

Initiatieven in kaart

Geplaatst op 05 juli 2018 
Tijdens de netwerkbijeenkomst van 14 juni 2018 werd opnieuw de wens duidelijk om alle initiatieven op gebied van voedsel en korte ketens in de provincie Gelderland (letterlijk) in kaart te brengen. Er blijken al verschillende websites en platforms te bestaan. Ondernemers kunnen hun project bijvoorbeeld op de kaart zetten via Voedsel Anders. En gemeenten kunnen initiatieven aan het Receptenboek van de City Deal Voedsel toevoegen.

Interview Marion Schoenmakers, voedselcoördinator in Barneveld

Geplaatst op 05 juli 2018 
Hoe verloopt het opzetten van korte voedselketens tot dusverre in de gemeente Barneveld en omstreken? Welke concrete resultaten zijn er geboekt en wat zijn lessen voor andere gemeenten? Marion Schoenmakers neemt ons als voedsel-coördinator mee in een verhaal over kip, ei en de menselijke maat. 
> Lees verder

Initiatief Jong Leren Eten

Geplaatst op 06 juni 2018 
Jong Leren Eten staat voor: zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS.  Natuur- en gezondheidsorganisaties werken hierin samen. 
>  Lees verder

Netwerkbijeenkomst 14 juni 2018: Korte Keten in de praktijk

Geplaatst op 06 juni 2018 
De presentaties van de 10e netwerkbijeenkomst van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel staan online op deze site. De bijeenkomst had het thema de Korte Keten in de praktijk. We waren te gast bij Villa Ruimzicht in de gemeente Doetinchem! De bijeenkomst stond geheel in het teken van praktijkvoorbeelden en ervaringen met korte voedselketens, onder meer van POP3 voedsel coördinatoren.  
>  Lees verder

Netwerkbijeenkomst naar De Verspillingsfabriek op 25 april 2018

Geplaatst op 07 mei 2018 
Voedselverspilling is een zeer actueel en urgent thema. Op een inspirerende en passende plek – namelijk De Verspillingsfabriek – vond de netwerk-/inspiratiebijeenkomst rondom voedselverspilling plaats. De bijeenkomst vond plaats als onderdeel van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en het regionaal programma voedsel FoodValley.
Download het sfeerverslag van de bijeenkomst (pdf)

Samen werk maken van korte voedselketens door 7 Achterhoekse partijen

Geplaatst op 12 april 2018 
Persbericht: Streekvoedsel is lekker, hip en duurzaam! Dit vinden in elk geval de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen, de Vereniging Streekproducten Achterhoek en Liemers, Versboerderij Daalwiek,Binnenstadsmanagement Zutphen en Stichting Zutphen Promotie. Samen maken zij werk van een korte voedselketen in de Achterhoek. Dit is een nieuwe, korte keten tussen lokale producenten en retail, horeca en recreatie om producten uit de Achterhoek aan de consument te kunnen bieden. Alle partijen tekenden op 7 maart een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking ismede mogelijk gemaakt door POP3 korte ketens.
Download persbericht (pdf)

Behandeling 'Voorstel Gelderse kijk op voedsel'in Gelderse Gedeputeerde Staten

Geplaatst op 29 maart 2018 
Op 28 maart 2018 is de statenbrief met als titel 'de Gelderse kijk op voedsel' besproken. De moeite waard om terug te luisteren om de verschillende invalshoeken van de fracties en de reactie van gedeputeerde van Dijk over de ontwikkeling van het Gelders voedsellandschap te horen. Belangrijke speerpunten: aandacht voor voedsel naast landbouwbeleid, korte ketens, bodemkwaliteit, voedselverspilling (ook wild verwaarding) en consumptie van meer plantaardige eiwitten. Grootste uitdaging: het veranderen van het eetgedrag van de consument.
> Luister naar audiostream van de Commissie vergadering - agendapunt 5
> Download Statenbrief 'Gelderse kijk op voedsel' (pdf)

Markthal met streekproducten

Geplaatst op 15 maart 2018 
Met Europese en provinciale subsidie voor het platteland wil de provincie Gelderland korte voorzieningsketens, een korte lijn tussen lokale producent (agrariër) – verwerker of distributeur en consument, stimuleren. 
De gemeente Doetinchem ontving hieruit subsidie om de mogelijkheden van een markthal voor regionale producten te verkennen. Liesette Hensen, die als voedselcoördinator de verkenning uitvoerde, vertelt over de uitkomsten en de inzichten die zij heeft opgedaan.
> lees verder.....

Artikel: Samenwerken aan korte voedselketens met streekproducten

Geplaatst op 15 maart 2018 
Op Regio Online is een artikel geplaatst over samenwerken aan korte ketens met streekproducten. Streekvoedsel is lekker, hip en duurzaam! Dat vinden in elk geval de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen, de Vereniging Streekproducten Achterhoek en Liemers, Versboerderij Daalwiek,Binnenstadsmanagement Zutphen en Stichting Zutphen Promotie. 
Samen maken zij werk van een korte voedselketen in de Achterhoek. Dit is een nieuwe, korte keten tussen lokale producenten en retail, horeca en recreatie om producten uit de Achterhoek aan de consument te kunnen bieden.
> lees het volledige artikel...

Aankondiging: Prijsvraag Brood en Spelen

Geplaatst op 7 maart 2018 
De provincie ondersteunt de prijsvraag Brood en Spelen die uitgeschreven wordt door het College van Rijksadviseurs (CRa). Door middel van de prijsvraag Brood en Spelen wordt gezocht naar radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de toekomst van het platteland.
De prijsvraag koppelt suggesties en ideeën van grondbezitters zoals agrariërs en andere landbezitters aan ontwerpers. Daarvoor is een speciale match-website beschikbaar en organiseren zij een informatieavond. Voorstellen voor de ontwerpprijsvraag worden begin juli bekend gemaakt. Dat betekent dat eerste voorstellen voor de match snel moet gebeuren. Uitgewerkte voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 juni 12.00 uur ingediend worden. Vervolgens kiest de jury maximaal 8 projecten (Gelderland/Overijssel) voor de tweede ronde. Die ontvangen 25.000 euro voor het uitwerken van hun project.
U wordt opgeroepen om voorstellen in te dienen. Meer informatie over de prijsvraag vindt u op www.prijsvraagbroodenspelen.nl. In december 2018 zullen de uitgewerkte projecten worden gepresenteerd.

Subsidieregeling Innovatieve Concepten 

Geplaatst op 7 maart 2018 
De Subsidieregeling Innovatieve Concepten, onderdeel van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt dit jaar opengesteld vanaf begin december. Subsidie wordt verstrekt aan een interdisciplinair samenwerkingsverband voor de (door)ontwikkeling van een innovatief concept.
Voorgaande jaren kon het innovatief concept betrekking hebben op alle thema’s die een bijdrage leveren aan een meer duurzame landbouw. Dit jaar zal de focus liggen op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het Gelderse platteland. Door deze keuze sluit de subsidieregeling naadloos aan op de prijsvraag Brood en Spelen.
Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden voor de uitwerking van een voorstel dat is ontwikkeld in het kader van de prijsvraag, inclusief degenen die al geld hebben ontvangen via de prijsvraag, en tevens voor samenwerkingsverbanden die daar niet aan hebben deelgenomen.
Wilt u op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor de mailinglijst over deze subsidieregeling via y.geelen@gelderland.nl.

Column Deltaplan Voeding 

Geplaatst op 7 maart 2018 
De tijd is rijp voor een nationaal voedingsprogramma. Dat schrijft Edith Feskens, Hoogleraar voeding Wageningen UR, in haar column.
> lees de column...

Uitnodiging: Lancering van online marktplaatstool Food Value op 15-1-2018

Geplaatst op 8 januari 2018 
Op 15 januari wordt niet alleen versie 1 van de nieuwe online marktplaatstool gelanceerd, maar wordt ook gediscussiëerd over hoe we de lokale keten echt een stap verder krijgen. Leden van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst!
Veel boeren overwegen om ecologischer en lokaler te gaan boeren, maar weten niet hoe ze de markt moeten bereiken. Veel horeca en winkels willen graag lokaal inkopen maar zien op tegen het gedoe. Food Value lost deze problemen op! 
Het afgelopen half jaar heeft The Plant met behulp van een POP3 innovatiesubsidie de gloednieuwe online marktplaatstool voor professionals in de lokale keten doorontwikkeld met echte boeren, winkels, horeca en transporteurs uit de regio Arnhem-Nijmegen. Zij willen er mee verder.
> Stuur een mailtje naar info@theplant.nl als je belangstelling hebt om te komen.
> Meer info op http://theplant.nl en https://foodvalue.nl

Focus op resultaat

Geplaatst op 8 januari 2018 
Interview met Liesette Hensen over de mogelijkheden voor een markthal met streekproducten in Doetinchem
Met de POP3-subsidie voor Korte Voorzieningsketens wil de Provincie Gelderland korte ketens stimuleren, door het instellen van een voedselcoördinator die ondernemers en lokale initiatieven helpt, stimuleert en verbindt. De gemeente Doetinchem deed in dit kader een subsidie-aanvraag voor het verkennen van de mogelijkheden van een markthal voor regionale producten. Aan het eind het jaar kijken we met Liesette Hensen, die als voedselcoördinator de verkenning uitvoerde, naar de uitkomsten van deze verkenning en de inzichten die zij heeft opgedaan.
> lees het gehele interview hier...

World Food Day op 14 oktober in Ede

Geplaatst op 6 oktober 2017 
Kom je ook naar de World Food Day op zaterdag 14 oktober op het Mauritskazerne in Ede! Ontdek het verhaal achter je eten in tientallen excursies, workshops, talkshows, films en een streekmarkt. 
> lees verder...

Publicatie openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau - korte voorzieningsketens

Geplaatst op 6 oktober 2017 
Komende week wordt de formele publicatie van het openstellingsbesluit verwacht. Deze openstelling stelt samenwerkingsverbanden met tenminste één Gelderse gemeente en streekproducent in staat om samenwerking en planvorming ten aanzien van korte ketens te realiseren.
Op onze website leest u alvast het openstellingsbesluit. Als het openstellingsbesluit formeel is gepubliceerd dan zal die hier vermeld worden.
> lees verder...

Terugblik netwerkbijeenkomst ondernemen in de korte keten op 14 september

Geplaatst op 9 oktober 2017 
Deze 8e bijeenkomst waren we te gast op boerderij Groot Steinfort in Joppe en stond in het teken van ondernemen in de korte keten. Boer Erik Smale vertelde hoe hij maar liefst 90 a 95% van het veevoer van eigen land haalt. Boer Ronald Pelgrom uit Hummelo kwam langs met één van zijn 3 foodtrucks waarmee hij zijn eigen ijs afzet. Ook stonden we stil bij de Agenda Vitaal Platteland en de POP3-regeling korte voorzieningsketens. Provincie Gelderland lichtte de aankomende openstelling toe.
> lees verder...

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst 14 september

Geplaatst op 22 augustus 2017 
Voor de volgende bijeenkomst nodigen we u uit in de gemeente Lochem. Deze bijeenkomst is in de middag, van 14.00 – 17.00 uur. Met o.a.:

  • Wethouder Trix van der Linden over ontwikkelingen en (voedsel)ambities in de gemeente Lochem
  • Aankondiging en toelichting 2e tranche POP3 Korte Voorzieningsketens. Openstelling is op 30 oktober 2017.
  • Lokale ondernemers over hun food-concept: Melkveehouder Erik Smale die voor 90% in zijn eigen veevoer voorziet en Ijsboerderij Steenhoven komt met zijn foodtruck!
  • Update POP3 project van Lochem en Bronckhorst
  • Agenda Vitaal Platteland; hoe komen we tot nieuwe projecten?
   > lees verder...

Aankondiging openstelling 2e tranche POP3 Korte Voorzieningsketens

Geplaatst op 21 augustus 2017 
Na de 1e tranche zijn inmiddels in diverse Gelderse gemeenten voedselcoördinatoren aangesteld. In totaal zijn 18 gemeenten betrokken bij deze projecten. De tweede openstelling van deze tenderregeling is van 30 oktober 2017 tot en met 11 december 2017. Tijdens de netwerkbijeenkomst op 14 september zal de openstelling  worden toegelicht en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere gemeenten en uw eigen plannen verder te verdiepen
> lees verder...

World Food Day op 14 oktober in Ede

Geplaatst op 21 augustus 2017 
In 1981 riep de FAO de World Food Day in het leven om wereldwijd aandacht te vragen voor voedselzekerheid. Op zaterdag 14 oktober strijkt het jaarlijkse evenement neer bij de Mauritskazerne in Ede. We onderzoeken de paradoxen en dilemma’s van het wereldvoedselvraagstuk aan de hand van zes thema’s – innovatie, gezondheid, honger & conflict, klimaat, eetcultuur, verdeling van voedsel – en gaan op zoek naar verhalen en mensen die nu al het verschil maken. Wat kunt u morgen anders doen om uw steentje bij te dragen? Kom langs en doe mee!
> lees verder...

Netwerkbijeenkomst Korte ketens & voedseleducatie op 15 juni 2017 te Renkum

Geplaatst op 5 juli 2017 
De netwerkbijeenkomst van 15 juni 2017 ging over korte voedselketens en voedseleducatie. Ruim 30 deelnemers waren bijeen bij Boerderij Veld & Beek in Renkum! Op beide thema’s zien we dat veel gemeenten ambities hebben en concrete stappen zetten. 
De terugblik op deze netwerkbijeenkomst en de presentaties staan nu online!
> lees verder...

Zesdaagse Masterclass Voedseltransitie
31 Oktober 2017 - 06 Maart 2018

Geplaatst op 5 juli 2017 
In een zesdaagse masterclass word je meegenomen in transitiedenken. Je maakt kennis met de belangrijkste problemen in ons voedselsysteem, leert hoe transities werken, hoe opschaling en doorbraken tot stand kunnen komen en hoe jij als ‘inspirational leader’ jouw eigen rol binnen de transitie kunt pakken. Je bent te gast bij interessante voorbeeldbedrijven en er wordt een keur aan gastdocenten aangeboden waaronder: dwarse wetenschappers, frisse vernieuwende ondernemers, eten door topkoks en meer.
> Meer informatie zie Transition Academy

Excursie naar de Streekkantine van gemeente Wageningen, donderdag 18 mei van 11 tot 14 uur

Geplaatst op 20 april 2017
De aandacht voor lokale producten groeit. Streekkantine brengt de producten van lokale boeren letterlijk over de drempel in bedrijfsrestaurants van lokale overheden. De Streekkantine van gemeente Wageningen is het meest recent gerealiseerd.
> lees verder...

Programma Jong Leren Eten

Geplaatst op 20 april 2017
Het programma Jong Leren Eten(afgekort JLE) is een Rijksprogramma van 2017-2020 waarin kinderen van 0 tot 18 jaar kennis leren en ervaringen opdoen met gezond en duurzaam eten.
> lees verder...